Press and Reviews

The Peak Selections
Nov 2014
The Peak Selections
BBC Good Food
Oct 2014
BBC Good Food
Berita Harian
Sep 2014
Berita Harian
My Paper BT Repost
Sep 2014
My Paper
My Paper
Sep 2014
My Paper
The Business Times
Aug 2014
The Business Times
Du Shang Magazine
May 2014
KETCHUP
KETCHUP
March 2014
KETCHUP
HK Magazine Online
5 August 2013
sassy-hk
Sassy Hong Kong
4 July 2013
sassy-hk
Life Style Asia
2 Apr 2013
Sassy Mama Hong Kong
6 Sep 2012
TimeOut Hong Kong
14 May 2012
ASIA TATLER
20 Feb 2012
SCMP
15 Feb 2012